Tulevaisuutta luomassa -hanke tukee vammaisten ja maahan muuttaneiden henkilöiden selviytymistä yhteiskunnallisissa kriiseissä 

Tiedote 30.9.2021

Tulevaisuutta luomassa -hankkeen tavoitteena on tukea vammaisten ja maahan muuttaneiden ihmisten selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia meneillään olevassa COVID-19-pandemiatilanteessa ja muissa vastaavissa poikkeus- ja kriisitilanteissa. 

Hankkeessa selvitetään vammaisten ja maahan muuttaneiden henkilöiden  kokemuksia koronapandemiasta. Tavoitteena on ottaa huomioon myös ihmiset, jotka kuuluvat samanaikaisesti molempiin näistä vähemmistöistä, eli maahan muuttaneet vammaiset henkilöt. Lisäksi kootaan näille väestöryhmille palveluita tuottavien ja järjestävien tahojen kokemuksia.

Tietoa kerätään sekä väestö-, kunta- ja palveluyksikkökyselyjen että asiakashaastattelujen avulla. Näin saadaan tietoa haasteista, joita on ilmennyt vammaisten ja maahan muuttaneiden henkilöiden  arjessa ja palveluissa koronakriisin aikana. Lisäksi tietoa kertyy heidän selviytymistään tukevista voimavaroista ja toimintamalleista.

Hankkeessa koottavan monipuolisen tiedon pohjalta kehitetään ohjeita, toimintatapoja ja verkostoja kuntatason poikkeus- ja kriisitilanteiden hoitoon. Niiden avulla maahan muuttaneiden ja vammaisten ihmisten tarpeet voidaan ottaa paremmin huomioon tulevaisuuden poikkeus- ja kriisitilanteissa.

Hanke toteutetaan Kehitysvammaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kuntaliiton yhteistyönä. Kehitysvammaliitto koordinoi hanketta.  Hanketoimintaan toivotaan mukaan sosiaalialan ammattilaisia, omaisia ja vammaisia henkilöitä, mukaan lukien maahan muuttaneet, vammaiset henkilöt. Asiakkaiden ja ammattilaisten kokemukset ja tietämys ovat hankkeessa tärkeässä roolissa.

Hanke on kaksivuotinen ja se käynnistyi helmikuussa 2021. Hankkeen etenemisestä voi seurata Twitterissä hashtagilla #TulevaisuuttaLuomassa. Tietoa hankkeesta löytyy myös Kehitysvammaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kuntaliiton verkkosivuilta.

Lisätietoja:

Sonja Miettinen
tutkija, projektipäällikkö
Kehitysvammaliitto
sähköposti: sonja.miettinen@kvl.fi
puh. 09 348 090 (vaihde)

Elina Lindström
hanketyötekijä
Suomen Kuntaliitto ry.
sähköposti: elina.lindstrom@kuntaliitto.fi
puh. +358 9 771 2150

Päivi Nurmi-Koikkalainen
tiimipäällikkö, johtava asiantuntija,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimi
sähköposti: paivi.nurmi-koikkalainen@thl.fi
puh. 029 524 7454

Maria Valtokari
kehittämispäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimi
sähköposti: maria.valtokari@thl.fi
puh. 029 524 8203

Natalia Skogberg
tutkimuspäällikkö
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Maahanmuutto ja kulttuurinen moninaisuus -tiimi
sähköposti: natalia.skogberg@thl.fi
puh. 029 524 7916