Kanava nuoriso ry ja UMIS Förening yhdessä toteutti nuorille suunnatun Rights & Respect hankkeen Erasmus+ ohjelman rahoittamana

Kuva: Kanava ry

Nuorisojärjestö Kanava ry Suomesta ja UMIS Förening Ruotsista järjestivät 44 nuorille Rights & Respect hankkeen Helsingissä ajalla 29.10.-6.11.2022. Hanketta rahoitettiin Erasmus+ ohjelman avustuksella. Osallistujat ja järjestäjät kiittivät vuolaasti Erasmus+ ohjelmaa tästä mahdollisuudesta.

Järjestöjen edustajien mukaan Rights & Respect- hanke tarjosi nuorille mahdollisuuden toteuttaa hanketta nuorten haluamalla tavallaan sekä nuoret käsittelivät sen aiheisiin käytännön läheisesti. Hanke toteutettiin onnistuneesti ja mallikkaasti, hanke mm. edisti osallistujien tasa-arvoa, koska osallistujanuorista 22 oli tyttöä ja saman verran poikia.

Rights & Respect hankkeen loppu yhteenvedossa kerrottiin, etteivät maahanmuuttajataustaiset nuoret välillä koe olevansa samanarvoisia yhteiskunnan jäseniä kuin kantaväestö ja joutuvat kaltoinkohtelun kohteeksi herkemmin. Yhteenvedossa kerrotaan myös, että useat raportit ja tutkimukset viittaavat ja kertovat maahanmuuttajien huonosta asemasta eurooppalaisessa yhteiskunnassa huolimatta siitä, että ihmisoikeudet ovat päivänselvä asia EU:ssa.

Valitettavasti monet maahanmuuttajanuorista kohtaavat paljon epämiellyttäviä, pelottavia ja jopa alistavia tilanteita omassa arjessa. Nuorten valistamista on koettu yhteenvedon mukaan elintärkeänä asiana ja on tullut huomioon, että tietämättömyys voi olla suuri ongelma monien nuorten ja maahanmuuttajayhteisön keskuudessa, ja sen takia on erittäin tärkeää saada nuoret perehtymään omista oikeuksistaan.

Kanava ry ja UMIS Förening edustajat kertoivat hankkeen päämääräksi olevan puuttua ja vähentää maahanmuuttajataustaisten nuorten kohtaamia loukkauksia, herjauksia ja kiusaamista sekä tukea nuorten kykyä ja tahtoa toimia oikein kaikissa tilanteissa. Edustajat ovat myös kertoneet, että hankkeen tavoitteena on ollut saada tietoa nuorille ihmisoikeuksien perusteista ja sisällöstä sen verran mitä EU:n kansalaisina nuorina tulisi tietää.

Hanke rohkaisi ja voimaannutti nuoria osallistujia puuttumaan ihmisoikeusloukkauksiin, antoi eväitä tasa-arvoisempaan maailmaan sekä vaikutti suoraan nuorten asenteisiin ja arvomaailmaan. Hankkeen toisena tavoitteena onkin lisätä nuorten tietoa rauhankasvatuksesta sekä oppia rauhanmerkityksestä ja tärkeydestä.

SSMV