Suomen Somalialaisten Liitto järjesti Helsingissä 27.9.2020 mediakoulutusta viestinnän ja Podcastin perusteista

Suomen Somalialaisten Liitto järjesti Helsingissä 27.9.2020 mediakoulutusta viestinnän ja Podcastin perusteista. Kuva: Suomen Somali Media

Suomen Somalialaisten liiton tiloissa järjestettiin mediakoulutusta, jossa käsiteltiin viestinnän ja Podcastin perusteita. Koulutukseen osallistui ainakin 15 osallistujaa ja sen järjestäjä on Suomen Somalialaisten liitto.

Koulutuksen aikana osallistujat oppivat viestinnän perusteita ja kuinka tehdään ja tuotetaan podcastia nettiin.

Koulutus oli interaktiivinen ja sisälsi muun muassa esityksiä ja käytännön harjoituksia. Lisäksi osallistujat saivat käytännön harjoituksia ja esittelyä Podcastin käytöstä ja siitä, miten tavoittaa sen avulla kohdeyleisöä.

Suomen Somalialaisten liiton vt. puheenjohtaja Abdulrahman Abdi Rage kertoi, että koulutuksen tarkoituksena on kouluttaa Suomen Somalialaisia nuoria ja toimittajia ja samalla kehittää heidän viestintä-taitoja, jotta he pystyisivät esittämään ja tuottamaan erilaisia näkemyksiä, jotka koskevat Suomen Somaliyhteisöä.

Koulutukseen osallistujat, jotka puhuivat Suomen Somalimedialle koulutustilaisuuden lopussa kertoivat hyötyneensä koulutuksesta. He kertoivat myös, että uskaltavat tuottaa viestejä Podcastiin.

Yksi koulutukseen osallistujista, Abdulqadir Moalin Elmi kertoi, että hän on oppinut viestinnän perustaitoja ja podcastin tekemistä sekä siihen tarvittavia perusmateriaaleja, Abdulqadir kertoi myös, että koulutus kannusti häntä tekemään podcastia.

Toinen koulutukseen osallistuja, Sugulle Said Salah kertoi hyötyneensä koulutuksesta erityisesti viestinnän ja podcastin perustiedoista ja taidoista ja siitä miten näitä taitoja voidaan toteuttaa käytännössä. Koulutuksen lopussa osallistujat pyysivät jatkokoulutusta ja kouluttajat lupasivat uutta koulututusta.