Helsingin kaupunki järjesti Somalialaisille vanhemmille avoimen julkisen tilaisuuden, jossa käsiteltiin nuorten nykytilaa

tapahtumassa puhunut somalialainen poliitikko Ahmed Towhiid

Helsinki 12.7.2020- Helsingin kaupungin nuoriso-osasto järjesti perjantaina 10.7.2020 Somalian nuorille ja vanhemmille julkisen tapahtuman Puhos-torilla Itä-Helsingissä.

Tapahtuman keskeiset teemat olivat miten vanhemmat voivat neuvoa ja auttaa nuoria kotona, vanhempien rooli hyvässä kasvatuksessa ja kuinka nämä neuvot voisivat edesauttaa nuorten nykyistä sosiaalista käyttäytymistä. Tapahtuma houkutteli vanhempia ja nuoria, jotka ovat Itä-Helsingin asukkaita, mutta muitakin ihmisiä matkusti läheisistä Espoon ja Vantaan kaupungeista tapahtumaa varten.

Nuorten tilanne on ollut huono, kun otetaan huomioon nykytilanne, jossa nuorisoryhmät järjestivät väkivaltaisia ​​yhteenottoja Helsingissä etenkin Malmissa ja Pasilassa.

Puhujien joukossa olivat edustajia muun muassa poliisin ennalta estävästä toiminnasta, Helsingin nuoriso-osastosta, imaameja ja vanhempia, jotka korostivat parhaita tapoja parantaa nykyistä nuorten tilannetta ja vanhempien roolia estääkseen valitettavia tapahtumia Itä-Helsinkiläisten nuorten keskuudessa.

Mikko Vatka, Helsingin kaupungin nuorisoasianjohtaja

Mikko Vatka, Helsingin kaupungin nuorisoasianjohtaja korosti, että on tärkeää vahvistaa ja tehdä yhteistyötä vanhempien kanssa nuorten tukemiseksi heidän tulevaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

”Olemme tilanteessa, jossa meidän on tehtävä yhteistyötä yhteisön, etenkin vanhempien kanssa. Useimmat nuoret ovat hyvässä kunnossa, mutta kaikilla ei mene hyvin. Meidän on pidettävä mielessä, että nuoret tarvitsevat vanhempien ja kaupungin tukea. Kaupungilla ja Somaliyhteisöllä on läheinen suhde, mutta tämän suhteen on edelleen kasvattava. – Mikko Vatka kertoi avaus puheenvuorossaan.

Harri Soininen poliisin ennalta estävästä toiminnasta

Harri Soininen poliisin ennalta estävästä toiminnasta, eräs tilaisuuden puhujista, korosti yhteistyön tärkeyttä yhteisön ja vanhempien välillä. Soininen huomautti, että poliisi ei voi muuttaa tilannetta yksin ilman yhteisön yhteistyötä, etenkin vanhempien.

Harri Soininen, veteraani poliisi, joka on työskennellyt alueella jo vuosia, totesi lisäksi, että poliisin tehtävä ei ole vain rikollisen pidättäminen ja tuominen oikeuden eteen. Yksi poliisin tärkeimmistä tehtävistä on estää rikokset ennen niiden tapahtumista. Rangaistukset ovat Suomessa melko vähäisiä, mutta niiden seuraukset ovat valtavat ja saattavat vaikuttaa kielteisesti nuoren elämään.

Somalialainen imaami Sheikh Abdifitah Marka

Somalialainen imaami Sheikh Abdifitah Marka muistutti vanhempia uskonnollisesta velvollisuudesta lapsilleen ja yhteisölleen, jossa he asuvat. Imaami puhui isien roolista ja ilmaisi huolensa, koska monet isät viettävät aikaa kahviloissa osallistuen “Fadhi-ku-Diririin”. Tällä toiminnalla isät laiminlyövät velvollisuutensa.

Yksi esiin nousevista aiheista oli huumeiden käyttö ja myynti, jotka voivat johtaa väkivaltaisiin rikoksiin ja huonoon terveyteen, tapahtumassa puhunut somalialainen poliitikko Ahmed Towhiid totesi, että huumeriippuvuudesta on tulossa yksi somali yhteisön suurimmista ongelmista. On elintärkeää löytää ratkaisu ja lisätä tietoisuutta huumausaineiden väärinkäytön vaaroista ja sen seurauksista. Ahmed mainitsi myös, että Itä-Helsinkiin perustettiin vapaaehtoinen ryhmä, jonka tehtävä on nostaa esiin näitä ongelmia ja samalla lisätä yhteisön tietoisuutta asiasta.

Tapahtumassa puhuneet äidit korostivat, kuinka tärkeää on muuttaa tapaa, jolla Somalialaiset vanhemmat kasvattavat lapsiaan, ja ohjata heitä menestyvälle tielle.

”Lastemme kasvatusmenetelmä, joka oli antaa lapsille ruokaa, puhtaita vaatteita ja sänky, ei enää riitä eikä sovellu nykyiseen tilanteeseen. Vanhempien tulisi antaa aikaa ja olla ystäviä lapsilleen, kuunnella ja kunnioittaa heidän näkemyksiään ja antaa neuvoja ja opastusta. ”

Tapahtumassa puhunut äiti kertoi myös, että vanhempien tulisi tietää, mihin heidän lapset menevät ja kenen kanssa lapset viettävät aikaa.

Kuvat: Cismad Ceynte, Mahad Sheekh Omar